Roomalaiskirje

Kysymys 1 / 10

Roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa Paavali kirjoittaa: "Lain tehtävänä on opettaa..."

millainen ihminen on

mitä synti on

ettei Jumalan luo pääse omin voimin