Roomalaiskirje

Kysymys 1 / 10

Miten loppuu Roomalaiskirjeen lause: Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen

hengessään

kuolemaansa

ylösnousemukseensa

nimeensä