Apostolien teot

Kysymys 1 / 10

Apostolien tekojen luku 10 kertoo Pietarista ja Corneliuksesta. Luvun päätteeksi Cornelius kastetaan. Mikä kyseissä tapauksessa oli erityisen merkittävää?

Cornelius oli lapsi

Cornelius oli nainen

Cornelius oli fariseus

Cornelius oli pakana