Apostolien teot

Kysymys 1 / 10

Apostolien tekojen ensimmäinen luku kertoo kuinka Juudaksen tilalle valittiin uusi apostoli. Kuka hän oli?

Joosef Barsabbas

Barnabas

Mattias

Silas